1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Hóa đơn điện tử
 5. Tôi đã lập hóa đơn và gửi cho khách hàng, đã kê khai thuế trong kỳ trước nhưng bị sai thông tin thì tôi phải làm thế nào?

Tôi đã lập hóa đơn và gửi cho khách hàng, đã kê khai thuế trong kỳ trước nhưng bị sai thông tin thì tôi phải làm thế nào?

1. Câu hỏi

Tôi đã lập hóa đơn và gửi cho khách hàng (đã phát hành hóa đơn điện tử), đã kê khai thuế trong kỳ trước nhưng bị sai thông tin thì tôi phải làm thế nào?

2. Trả lời

Dạ, trường hợp này anh/chị thực hiện lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Để lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh, anh/chị thao tác thực hiện như sau:
Lưu ý:

 • Chức năng Phát hành HĐ điện tử cho hóa đơn điều chỉnh chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.
 • Kế toán phải được phân quyền trên phân hệ Nghiệp vụ/Bán hàng/Xuất hóa đơn trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này.

1. Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Xuất hóa đơn. Nhấn Thêm\Hóa đơn điều chỉnh (hoặc nhấn chuột phải và chọn Hóa đơn điều chỉnh).

2. Chọn hóa đơn được điều chỉnh

 • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng
 • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
 • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.


Lưu ý:

 • Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng

 • Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.

3. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.
4. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh.

5. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.


Lưu ý:

 • Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, kế toán có thể chọn được mã quy cách cho từng mã hàng.
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:
  • Với mã hàng có trên hóa đơn gốc, kế toán có thể chọn mã quy cách cho từng mã hàng.
  • Với mã hàng không có trên hóa đơn gốc, kế toán không chọn được mã quy cách cho các mã hàng này.
  • Với hóa đơn điều chỉnh giảm cho Hóa đơn giảm giá hàng bán thì kế toán không chọn được mã quy cách cho các mã hàng.

6. Nhấn Cất.
7. Nhấn Phát hành hóa đơn điện tử, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường.

Lưu ý:

 • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Xuất hóa đơn và danh sách Hóa đơn điện tử.

 • Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số … và lý do điều chỉnh.

Lưu ý: Sau khi anh/chị đã lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh thì cần kê khai tờ khai bổ sung để điều chỉnh cho tờ khai đã gửi.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.