Nộp đơn xin nghỉ

Cho phép nộp đơn xin nghỉ đến quản lý, để quản lý thực hiện phê duyệt đơn xin nghỉ.

Trường hợp nghiệp vụ

Nộp đơn xin nghỉ

Chọn mục Nộp đơn.

Khai báo thông tin đơn xin nghỉ:

  • Chọn thông tin người thay thế xử lý công việc khi nghỉ, người có thẩm quyền duyệt đơn xin nghỉ và người có liên quan đến công việc cần thông báo khi nghỉ.
  • Chọn lý do xin nghỉ.
  • Nhập thời gian nghỉ từ ngày đến ngày.

Lưu ý: Khi lập Đơn xin nghỉ, nhân viên thuộc cơ cấu tổ chức nào thì chỉ hiển thị danh sách người duyệt đơn, người liên quan ở chi nhánh đó.

Nhấn Cất để lưu đơn xin nghỉ hoặc nhấn Cất & Gửi để gửi đơn xin nghỉ đến cấp trên phê duyệt

Lưu ý:

  • Khi nhấn Cất, chương trình chỉ lưu đơn xin nghỉ mà chưa gửi cho người duyệt đơn. Nhân viên có thể chỉnh sửa lại đơn nếu cần và gửi cho cấp trên phê duyệt
  • Hệ thống sẽ tự động tính ra Số ngày nghỉ căn cứ vào thời gian nghỉ Từ ngày, Đến ngày đã được khai báo.
  • Khi nộp đơn với lý do Nghỉ phép, trên đơn xin nghỉ sẽ hiển thị thêm các thông tin Số ngày phép đã nghỉSố ngày phép còn lại là các thông tin đã được khai báo khi nhân sự lập Bảng tổng hợp nghỉ phép năm trên ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự. 
  • Với các Lý do nghỉ có thiết lập thông tin về Số ngày nghỉ tối đa, nhân viên sẽ không xin nghỉ được quá số ngày nghỉ tối đa đã thiết lập.
  • Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc xin nghỉ đến nhân sự và người duyệt trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.
  • Khi nộp đơn xin nghỉ với lý do Nghỉ bù, cần chọn các đơn xin làm thêm tương ứng với khoảng thời gian nghỉ bù.

Lưu ý: Thời gian nghỉ bù cần phải nhỏ hơn thời gian làm thêm. Khi nhập thông tin từ đến ngày trên đơn xin nghỉ, chương trình sẽ tự động cập nhật số ngày nghỉ và số giờ nghỉ bù tương ứng trên danh sách đơn làm thêm.

Theo dõi trạng thái Đơn xin nghỉ

Sau khi nộp đơn xin nghỉ, nhân viên có thể xem và kiểm tra đơn xin nghỉ của
mình đã được phê duyệt hay chưa. Nếu đã được phê duyệt, thì đơn xin nghỉ đó đã được chấp nhận hay bị từ chối.

1. Kiểm tra đơn xin nghỉ chưa gửi cho cấp trên

Để gửi đơn xin nghỉ đã lập, thực hiện như sau:

Chọn mục Chưa gửi

Tích chọn đơn xin nghỉ đã lập nhưng chưa gửi

Nhấn Gửi, chương trình sẽ chuyển đơn xin nghỉ đến người duyệt đơn

2. Kiểm tra đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt

Chọn mục Chưa được duyệt.

Xem danh sách đơn xin nghỉ chưa được duyệt.

3. Kiểm tra đơn xin nghỉ đã được duyệt

Chọn mục Đã duyệt.

Xem danh sách đơn xin nghỉ đã được duyệt.

4. Kiểm tra đơn xin nghỉ đã bị từ chối

Chọn mục Bị từ chối.

Xem danh sách đơn xin nghỉ đã bị từ chối.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để xem, biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa đơn xin nghỉ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.