1. Trang chủ
  2. Văn thư
  3. Phân quyền quản lý văn thư

Phân quyền quản lý văn thư

Việc cho phép người dùng khác được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng Văn thư chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị toàn hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Văn thư. Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ, công việc của nhân viên mà người dùng thuộc vào 1 trong 2 vai trò trên sẽ phân quyền cho phép nhân viên đó được đưa thông tin về các công văn đi hoặc đến của đơn vị lên ứng dụng Văn thư.

Hướng dẫn thực hiện

Trên ứng dụng quản lý Văn thư, nhấn vào avatrar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Phân quyền văn thư.

Nhấn Thêm mới. Sau đó chọn Tên nhân viên, tích chọn phân quyền cho người dùng.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan