1. Trang chủ
  2. Văn thư
  3. Tra cứu, tìm kiếm văn thư đi/đến

Tra cứu, tìm kiếm văn thư đi/đến

Trên hệ thống ứng dụng quản lý văn thư, người dùng có thể tìm kiếm lại các công văn tài liệu đi hoặc đến theo nhiều tiêu chí như:

  • Thời gian
  • Hiệu lực của tài liệu
  • Loại văn bản
  • Mức độ bảo mật
  • Mức độ khẩn cấp

Các điều kiện trên có thể được tìm kiếm riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau để tìm kiếm

Hướng dẫn thực hiện

Chọn tab Văn bản đến hoặc Văn bản đi.

Sau khi thiết lập điều kiện, nhấn Tìm kiếm. Hệ thống sẽ trả về danh sách công văn, tài liệu thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan