1. Trang chủ
  2. Văn thư
  3. Truy vấn những thay đổi về công văn, tài liệu trên hệ thống quản lý văn thư

Truy vấn những thay đổi về công văn, tài liệu trên hệ thống quản lý văn thư

Hệ thống có chức năng tự động lưu lại tất cả các thao tác (thêm, sửa, xóa) của người dùng đối với mỗi một công văn, tài liệu được lưu trữ trên hệ thống quản lý văn thư của AMIS, để phục vụ cho công tác truy vấn dấu vết khi cần.

Hướng dẫn thực hiện

Trên ứng dụng quản lý Văn thư, nhấn chọn avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Nhật ký.

Lưu ý: Chỉ những người dùng được phân quyền quản lý trên ứng dụng quản lý văn thư mới được quyền thực hiện chức năng này.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan