1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. 1. Trên danh sách hợp đồng, sau khi thực hiện các chức năng như ghi doanh số, chuyển ngày ghi doanh số, … thì chương trình tự động nạp lại danh sách theo điều kiện lọc

1. Trên danh sách hợp đồng, sau khi thực hiện các chức năng như ghi doanh số, chuyển ngày ghi doanh số, … thì chương trình tự động nạp lại danh sách theo điều kiện lọc

1. Mục đích:

Kể từ phiên bản R12, khi thực hiện chức năng như Ghi doanh số, Từ chối ghi doanh số, Chuyển ngày ghi doanh số, Bỏ ghi doanh số trên danh sách Hợp đồng bán hoặc danh sách Đề nghị ghi doanh số hợp đồng thì chương trình sẽ tự động nạp lại danh sách theo điều kiện lọc để kế toán không phải mất công nhấn lấy lại dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R12: Khi thực hiện các chức năng như Ghi doanh số, Từ chối ghi doanh số, Chuyển ngày ghi doanh sốBỏ ghi doanh số trên danh sách Hợp đồng bán hoặc danh sách Đề nghị ghi doanh số hợp đồng thì chương trình sẽ không tự động nạp lại danh sách theo điều kiện lọc nên Kế toán phải thực hiện Lấy dữ liệu để cập nhật lại danh sách theo điều kiện lọc gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R12: Khi thực hiện các chức năng như Ghi doanh số, Từ chối ghi doanh số, Chuyển ngày ghi doanh sốBỏ ghi doanh số trên danh sách Hợp đồng bán hoặc danh sách Đề nghị ghi doanh số hợp đồng thì chương trình sẽ tự động nạp lại danh sách các hợp đồng bán thỏa mãn điều kiện lọc trước đó mà vẫn giữ nguyên vị trí đang làm việc trên danh sách.

Giả sử, Kế toán có nhu cầu cập nhật lại Ngày ghi doanh số của các Hợp đồng bán từ Tháng 2 sang Tháng 3 do chưa đủ căn cứ ghi doanh số.

  • Kế toán xem danh sách Hợp đồng bán theo điều kiện lọc Kỳ: Tháng 2 (Từ 01/02/2018 đến 28/02/2018), trên danh sách hiển thị các hợp đồng bán có Ngày ghi doanh số thỏa mãn điều kiện lọc.
  • Chọn hợp đồng bán cần chuyển ngày ghi doanh số, nhấn chuột phải và chọn Chuyển ngày ghi doanh số. Nhập ngày ghi doanh mới thuộc Tháng 3 và nhấn Đồng ý.
  • Sau khi chuyển ngày ghi doanh số thành công, chương trình sẽ tự động nạp lại danh sách hợp đồng bán thỏa mãn điều kiện lọc hiện tại mà vẫn giữ nguyên vị trí đang làm việc trên danh sách.

     

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.