1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. 3. Kế toán muốn trên danh mục KH, NCC và trên chứng từ không kiểm tra quy tắc mã số thuế để nhập được số CMND và mã ngân sách khi xuất hóa đơn cho KH là cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp

3. Kế toán muốn trên danh mục KH, NCC và trên chứng từ không kiểm tra quy tắc mã số thuế để nhập được số CMND và mã ngân sách khi xuất hóa đơn cho KH là cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Mục đích:

Kể từ phiên bản R12, chương trình cho phép thiết lập các tùy chọn cảnh báo khi nhập mã số thuế để Kế toán có thể nhập được số CMND hoặc Mã ngân sách tại thông tin Mã số thuế khi xuất hóa đơn cho Khách hàng là cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R12: Khi nhập thông tin mã số thuế trên danh mục khách hàng, nhà cung cấp hoặc trên các chứng từ (chẳng hạn như khi xuất hóa đơn), Kế toán nhập số CMND hoặc mã ngân sách thì chương trình đang cảnh báo sai quy tắc mã số thuế và không cho cất chứng từ.
  • Từ phiên bản R12: Kế toán có thể tùy chọn Cảnh báo khi nhập sai mã số thuế với 3 tùy chọn: Không cảnh báo, Cảnh báoCảnh báo và không cho cất.

Ý nghĩa của từng tùy chọn cụ thể như sau:

  • Không cảnh báo: Nếu chọn tùy chọn này, khi nhập mã số thuế không đúng theo quy định của cơ quan thuế và Cất danh mục, chứng từ thì chương trình sẽ không cảnh báo gì mà vẫn cho phép cất danh mục, chứng từ.
  • Cảnh báo: Với tùy chọn này, khi nhập mã số thuế không đúng theo quy định của cơ quan thuế và Cất danh mục, chứng từ thì chương trình sẽ hiện cảnh báo mã số thuế không hợp lệ và có thể cất được danh mục, chứng từ.
  • Cảnh báo và không cho cất: Khi chọn tùy chọn này và nhập mã số thuế không đúng theo quy định của cơ quan thuế thì khi Cất chương trình sẽ hiện cảnh báo và không cho phép cất danh mục, chứng từ.

Giả sử, Kế toán mong muốn khi xuất hóa đơn, đối với Khách hàng cá nhân sẽ nhập số chứng minh nhân dân tại thông tin Mã số thuế trên hóa đơn thì thực hiện như sau:
1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Khác\Cảnh báo khi nhập sai mã số thuế và tích vào tùy chọn Cảnh báo.

2. Khi xuất hóa đơn cho Khách hàng cá nhân, Kế toán nhập thông tin Số CMND tại thông tin Mã số thuế. Khi Cất chương trình hiển thị cảnh báo:

3. Chọn Yes để Cất chứng từ. 

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.