1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. 7. Trên danh sách chứng từ như danh sách hợp đồng, đề nghị ghi doanh số, kế toán muốn bỏ lọc tất cả các cột cùng 1 lúc để không mất thời gian phải đi tìm bỏ lọc từng cột

7. Trên danh sách chứng từ như danh sách hợp đồng, đề nghị ghi doanh số, kế toán muốn bỏ lọc tất cả các cột cùng 1 lúc để không mất thời gian phải đi tìm bỏ lọc từng cột

1. Mục đích:

Kể từ phiên bản R12, chương trình bổ sung chức năng cho phép kế toán có thể bỏ lọc tất cả các cột trên danh sách cùng một lúc để không mất thời gian phải đi bỏ lọc từng cột một.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R12: Khi kế toán tra cứu trên danh sách và thực hiện lọc trên nhiều cột, nếu muốn bỏ lọc thì sẽ phải tìm xem đang lọc ở những cột nào để bỏ lọc gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R12: Trên tất cả các danh sách cho phép lọc dữ liệu tại các cột như danh mục, chứng từ, số dư, tham số báo cáo, báo cáo động, giao diện tìm nhanh, … bổ sung thêm chức năng Bỏ lọc trên tất cả các cột khi nhấn chuột phải tại tiêu đề các cột, giúp Kế toán có thể bỏ lọc tất cả các cột cùng một lúc để tiết kiệm thời gian.

Giả sử, Kế toán muốn bỏ lọc tất cả các cột trên danh sách Hợp đồng bán, Kế toán nhấn chuột phải vào tiêu đề của một cột bất kỳ và chọn chức năng Bỏ lọc trên tất cả các cột.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.