1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R12
  5. 4. Khi sửa khách hàng trên AMIS.VN – Bán hàng thì phải tự động cập nhật về AMIS.VN – Kế toán

4. Khi sửa khách hàng trên AMIS.VN – Bán hàng thì phải tự động cập nhật về AMIS.VN – Kế toán

1. Mục đích:

Kể từ phiên bản R12, khi người dùng thực hiện sửa thông tin Khách hàng trên AMIS.VN – Bán hàng thì chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin về AMIS.VN – Kế toán để thuận tiện trong việc quản lý thông tin giữa AMIS.VN – Bán hàng và AMIS.VN – Kế toán.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R12: Khi người dùng thay đổi thông tin danh mục Khách hàng trên AMIS.VN – Bán hàng, để cập nhật những thông tin đó về AMIS.VN – Kế toán, Kế toán phải thực hiện chức năng Cập nhật thông tin khách hàng từ AMIS.VN gây mất thời gian và Kế toán gặp khó khăn vì không nắm được khi nào Kinh doanh sửa đổi thông tin để cập nhật.
  • Từ phiên bản R12: Đối với các Khách hàng đã tồn tại trên dữ liệu kế toán, khi Kinh doanh sửa thông tin khách hàng trên AMIS.VN – Bán hàng thì chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin về dữ liệu kế toán được thiết lập kết nối với AMIS.VN.

Xem hướng dẫn chi tiết về việc cập nhật thông tin khách hàng từ hệ thống AMIS.VN tại đây (Mục 2.3. Liên thông danh sách khách hàng giữa AMIS.VN-Kế toán và AMIS.VN-Bán hàng)

Lưu ý:

Nếu xóa Khách hàng trên AMIS.VN – Bán hàng thì sẽ không tự động xóa Khách hàng trên AMIS.VN – Kế toán.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.