1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R12
 5. 8. Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp

8. Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R12, chương trình cho phép xuất khẩu Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 ra định dạng XML để nộp cho cơ quan thuế: Bộ báo cáo tài chính bao gồm:

 • B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
 • B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)
 • B03-DNN-GT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
 • F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản
2. Chi tiết thay đổi
 • Trường hợp 1: Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế thông qua iHTKK (Phiên bản iHTKK 3.6.2)
  • Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán…\Tab Cơ quan thuế: khai báo đầy đủ thông tin về cơ quan thuế.

 • Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính hoặc B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính, chọn tham số báo cáo:

 • Nhấn Đồng ý.
 • Chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, hiển thị đường dẫn lưu tệp XML.

   • Khách hàng đăng nhập vào iHKTT để nộp báo cáo tài chính qua mạng
 • Trường hợp 2:  Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế để nộp qua Mtax

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.