Xuất khẩu và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế

1. Nội dung

Xuất khẩu báo cáo tài chính từ phần mềm AMIS.VN – Kế toán 2.0 và nộp cho cơ quan thuế

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Thực hiện theo 1 trong các trường hợp sau:

Xuất khẩu BCTC từ phần mềm AMIS.VN – Kế toán sang HTKK
1. Xuất Báo cáo tài chính từ phần mềm AMIS.VN – Kế toán

 • Đối với Báo cáo tài chính
  • Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
  • Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Chọn khoảng thời gian cần in báo cáo tài chính
  • Nhấn Đồng ý


  • Trên giao diện báo cáo Bảng cân đối kế toán, chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK
   • Lưu file vừa xuất khẩu về máy tính.
  • Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN
   • Vào Nghiệp vụ\ Thuế\ Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).

   • Chọn kỳ báo cáo, tích chọn phụ lục nộp kèm
   • Nhấn Đồng ý.

  • Trên giao diện Báo cáo chọn Cất

  • Chọn In trên thanh công cụ, chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK. Sau đó, lưu file ra một thư mục bất kỳ trên máy

2. Nhập khẩu báo cáo vào HTKK

 •  Đăng nhập phần mềm HTKK

 • Chọn mục Báo cáo tài chính\chọn Bộ báo cáo tài chính theo Quyết định (Thông tư) tương ứng
 • Chọn năm kê khai và báo cáo cần nhập khẩu. Nhấn Đồng ý
 • Trên giao diện BCTC cần nhập khẩu tick chọn mục Nhập khẩu XML và chọn file được xuất khẩu ở trên để nhập khẩu vào

Lưu ý:

 • Các báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bắt buộc phải được chọn in kèm khi in Báng cân đối kế toán thì mới có thể xuất khẩu sang HTKK. Trường hợp in riêng 2 báo cáo này thì không xuất khẩu được.
 • Kế toán có thể in và xuất khẩu file XML từ giao diện BCTC tại tab Lập BCTC tại phân hệ Tổng hợp

Nộp BCTC trực tiếp từ phần mềm AMIS.VN – Kế toán qua MTAX
Có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1:

 • Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
 • Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Chọn khoảng thời gian cần in báo cáo tài chính
 • Nhấn Đồng ý

 • Tích chọn Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN
 • Nhâp mã số thuế và mật khẩu
 •  Nhập mã PIN của chữ ký số để ký điện tử => BCTC được tự động nộp sau khi ký điện tử

Lưu ý:

 • Có thể kiểm tra BCTC đã nộp bằng cách vào trang MTAX.VN\Tờ khai \ Xem thông báo của Tổng cục thuế đối với BCTC vừa nộp
 • Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN, vào Phân hệ Thuế, chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, In. Cách nộp tương tự BCTC

Cách 2:

 • Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
 • Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Chọn khoảng thời gian cần in báo cáo tài chính
 • Nhấn Đồng ý

 • Tích chọn Xuất khẩu XML\ Lưu tệp vừa xuất khẩu về máy tính
 • Đăng nhập vào trang nộp thuế MTAX online hoặc MTAX desktop
 • Nhấp mục Nộp tờ khai\ Chọn Tệp tờ khai
 • Chọn BCTC được xuất ở trên\ Nhập mã PIN để ký điện tử
 • Nhấn Đồng ý để nộp tờ khai

Lưu ý: Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN,Vào Phân hệ Thuế, chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, In. Chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK\ lưu tệp vừa xuất khẩu về máy tính. Cách nộp tương tự BCTC.

Nộp BCTC qua trang nộp thuế iHTKK hoặc một số nhà cung cấp khác
1. Xuất khẩu báo báo tài chính trên phần mềm AMIS.VN – Kế toán

 • Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
 • Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Chọn khoảng thời gian cần in báo cáo tài chính
 • Nhấn Đồng ý

 • Trên giao diện báo cáo Bảng cân đối kế toán, chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK
 • Lưu tệp vừa xuất khẩu về máy tính.

2. Nộp báo cáo tài chính qua trang iHTKK

 • Đăng nhập trang nộp thuế iHTKK
 • Chọn mục Nộp tờ khai\ Chọn Tệp tờ khai\ Chọn BCTC được xuất ở trên
 • Chọn mục Ký điện tử\ Nộp tờ khai
 • Đối với Tờ khai quyết toán thuế TNDN, thực hiện nộp như sau:
  • Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm. Nhấn In.
  • Chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK\ lưu tệp vừa xuất khẩu về máy tính. Sau đó thực hiện tương tự nộp báo cáo tài chính.

Lưu ý:

 • Có nhiều cách để nộp tờ khai và phụ lục qua mang. Khi thực hiện nếu cách này không được thì có thể thực hiện theo cách khác để đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó kiểm tra lại và sửa lỗi sau.
 • Báo cáo có thể nộp nhiều lần, Tổng cục thuế chấp nhận báo cáo được nộp cuối cùng
 • Báo cáo thuyết minh BCTC và Bảng cân đối Tài khoản theo TT200 là Phụ lục nên xuất báo cáo dạng excel (đuôi .xlsx) hoặc word (đuôi .docx) và nộp báo cáo dạng phụ lục
 • Xem hướng dẫn khắc phục một số trường hợp không nộp được tờ khai qua MTAX.VN và iHTKK tại đây.
Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.