Thanh lý, nhượng bán CCDC

1. Định khoản

1. Ghi giảm CCDC được thanh lý, nhượng bán
Nợ TK 811
Có TK 242 Giá trị còn lại của CCDC
2. Ghi nhận thu nhập thu được từ việc thanh lý, nhượng bán
Nợ TK 111, 112, 131…
Có TK 711 Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế GTGT)
Có TK 3331 Thuế GTGT đầu ra (nếu có)
3. Các chi phí khác liên quan đến việc thanh lý, nhượng bán CCDC
Nợ TK 811 Chi phí khác
Nợ TK 1331 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331 Tổng giá thanh toán

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán CCDC, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 1. Các bộ phận, phòng ban khi có nhu cầu thanh lý CCDC, lập tờ trình về việc thanh lý CCDC.
 2. Giám đốc, Kế toán trưởng phê duyệt đề nghị thanh lý CCDC.
 3. Bộ phận Hành chính sẽ lập 1 biên bản giao trả CCDC với phòng ban, bộ phận đang sử dụng CCDC.
 4. Thành lập hội đồng thanh lý, sau đó tiến hành thanh lý CCDC và xuất hoá đơn cho khách hàng.

3. Ví dụ

Ngày 01/11/2017 thanh lý bàn làm việc thuộc phòng Kinh doanh, bàn làm việc đã phân bổ hết giá trị:

 • Giá trị thanh lý thu hồi bằng tiền mặt là 1.500.000đ (VAT: 10%).

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Việc thanh lý, nhượng bán CCDC được thực hiện trên phần mềm thông qua hai bước sau:

Bước 1: Ghi giảm CCDC được thanh lý trên sổ theo dõi CCDC
1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi giảm (hoặc vào tab Ghi giảm, nhấn Thêm).2. Khai báo CCDC bị ghi giảm.

 • Nhập hoặc chọn lý do ghi giảm từ danh sách
 • Chọn CCDC và nhập số lượng CCDC bị ghi giảm.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý:

 • Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), việc ghi giảm CCDC được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.
 • Trường hợp CCDC được thanh lý vẫn còn giá trị, sau khi ghi nhận thanh lý xong, cuối kỳ Kế toán cần phải thực hiện phân bổ giá trị còn lại của CCDC vào chi phí.
Bước 2: Hạch toán thu nhập thu được từ việc thanh lý CCDC
Tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

 • Nếu thu được bằng tiền mặt thì hạch toán trên phân hệ Quỹ.

 • Nếu thu được bằng tiền gửi thì hạch toán trên phân hệ Ngân hàng.

 • Trường hợp thanh lý cần phải xuất hóa đơn thì sẽ thực hiện trên phân hệ Bán hàng (lập hóa đơn bán hàng không kiêm phiếu xuất kho).

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.