Thiết lập thêm cột hiển thị cho báo cáo động

1. Nội dung

Thiết lập thêm một số cột cần thống kê trên báo cáo, phục vụ cho nhu cầu quản lý của đơn vị. 

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn Thêm cột khi thực hiện Thêm (hoặc Sửa) mẫu báo cáo.

2. Thiết lập cột báo cáo cần thống kê.

    • Nhập tên cột và chọn định dạng cho cột
    • Thiết lập công thức tính cho cột (nếu có). => Nhấn đúp chuột vào tên cột dữ liệu để lấy lên công thức, sau đó dùng phép tính +, -, *, /, (, ) để thiết lập
    • Nhấn Kiểm tra công thức để kiểm tra tính hợp lệ của công thức.

3. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ bổ sung thêm cột cần thiết lập trên mẫu. => Nhấn chuột phải, sau đó nhấn Sửa cột nếu muốn thay đổi lại nội dung cho cột vừa thiết lập.

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.