Thông báo qua Email

Cho phép người dùng nhận được email thông báo giúp dễ dàng theo dõi và quản lý mọi lúc, mọi nơi.

Các trường hợp nghiệp vụ

Người dùng nhận được email thông báo trong các trường hợp sau:

1. Đơn xin nghỉ:

 • Nhân viên lập đơn xin nghỉ phép có trạng thái là Chờ duyệt
 • Sửa lại nội dung của đơn xin nghỉ
 • Duyệt/Không duyệt đơn xin nghỉ phép trên danh sách
 • Phê duyệt đơn nghỉ dưỡng sức sau điều trị thương tật, tai nạn không được phê duyệt trước đó
 • Chuyển trạng thái của 1 đơn Nghỉ bù từ Đã duyệt thành Không được duyệt

2. Đơn đi công tác:

 • Nhân viên lập đơn đi công tác có trạng thái Chờ duyệt
 • Sửa lại nội dung của đơn xin đi công tác
 • Duyệt/Không duyệt đơn xin đi công tác trên danh sách
 • Chuyển trạng thái của đơn xin đi công tác từ Đã duyệt thành Không được duyệt
 • Chuyển trạng thái của đơn xin đi công tác từ Không được duyệt thành Đã duyệt

3. Thông báo về công việc và lịch làm việc

 • Thông báo về công việc:
  • Giao 1 công việc mới
  • Người liên quan/người thực hiện/người giao việc phản hồi về công việc
  • Người giao việc thực hiện nghiệm thu, đánh giá công việc
  • Người giao việc xóa công việc
 • Thông báo về lịch làm việc:
  • Khi lập lịch làm việc mới
  • Khi sửa lại lịch làm việc
  • Khi xóa lịch làm việc đi
Cập nhật 31/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.