Ứng dụng Nhân sự

Câu 1: Tại sao “Báo cáo chi tiết nguồn lực trong đơn vị” lên số liệu nhân viên không đúng
Cách lấy số liệu: “Báo cáo chi tiết nguồn lực trong đơn vị” liệt kê những nhân viên Đã và đang làm việc trong năm chọn in. Điều kiện là nhân viên phải có Ngày thử việc hoặc Ngày chính thức và không có Ngày nghỉ việc hoặc nếu có thì ngày nghỉ việc thuộc năm chọn inNguyên nhân thường gặp: trên dữ liệu của khách hàng có nhiều nhân viên không có cả 2 ngày Ngày thử việc, Ngày chính thức hoặc Nghỉ việc đã lâu nhưng không có ngày nghỉ việc nên số liệu không chính xácKhắc phục: Vào ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, chọn phân hệ Hồ sơ nhân viên/Hồ sơ: tìm đến nhân viên không lên báo cáo, khai báo Quá trình công đảm bảo đủ điều kiện lấy lên báo cáo

Câu 2: Tại sao không chọn được nhân viên trong tăng mới bảo hiểm
Biểu hiện: Không chọn được nhân viên khi khai báo đợt bảo hiểm: Vào phân hệ Lương – Thuế – Bảo hiểm, tại mục Bảo hiểm, chọn Đợt bảo hiểm. Thêm mới đợt bảo hiểm, chọn tab Lao động tăng. Nhấn chuột phải, chọn Chọn nhân viên, phần mềm không tìm thấy nhân viên

 • Nguyên nhân 1: Do nhân viên này chưa có hợp đồng lao động chính thức
  Giải pháp:
  Vào Hồ sơ nhân viên\ Hợp đồng để khai
  báo hợp đồng lao động chính thức cho nhân viên (hợp động chính thức là
  hợp đồng xác định thời gian hoặc hợp đồng không xác định thời gian)
 • Nguyên nhân 2: Do nhân viên được nhập khẩu quá trình đóng bảo hiểm
  trong tab quá trình đóng bảo hiểm của hồ sơ. Cho nên phần mềm sẽ hiểu
  là nhân viên này đã được ghi tăng bảo hiểm trước đó
  Giải pháp: Nếu muốn ghi tăng bảo hiểm thì phải xoá quá trình đóng bảo hiểm rồi ghi tăng lại

Câu 3: Tại sao nhân viên không đăng ký trực tuyến được khóa đào tạo
Biểu hiện: Cán bộ nhân sự tạo 1 mã đào tạo nhưng nhân viên đăng ký khóa đào tạo thì không được

 • Nguyên nhân 1: Do cán bộ nhân sự không tích chọn Cho phép nhân viên đăng ký trực tuyến
  Giải pháp: Cán bộ nhân sự vào phân hệ Đào tạo – Phúc lợi, tại mục Đào tạo, chọn Khóa đào tạo. Chọn khóa đào tạo cần cho nhân viên đăng ký. Nhấn Sửa, chọn tab đối tượng đào tạo\ tích
  chọn Cho phép đăng ký trực tuyến
 • Nguyên nhân 2: Do cán bộ đang để trạng thái thực hiện của khóa đào tạo là Đang thực hiện
  Giải pháp: Sửa trạng thái thực hiện thành Lập kế hoạch
 • Nguyên nhân 3: Do khóa đào tạo đã hết thời hạn đăng ký
  Giải pháp: Nếu muốn cho nhân viên đăng ký thì cần sửa lại thời gian đăng ký

Câu 4: Tại sao không sửa được các đợt bảo hiểm
Biểu hiện: Do khai báo sai một số tiêu chí trong đợt khai báo bảo hiểm trước. Giờ muốn sửa lại thì phần mềm ẩn nút Sửa

Nguyên nhân: Để tránh tình trạng dữ liệu các đợt bảo hiểm sai, MISA chỉ cho phép sửa đối với đợt bảo hiểm mới nhất.

Giải pháp: Xóa các đợt bảo hiểm sau đợt bảo hiểm cần sửa sau đó sửa lại đợt bảo hiểm cần sửa

Câu 5: Làm thế nào để chương trình có thể tự động gửi mail thông báo cho quản lý và các đối tượng liên quan khi nhân viên làm đơn xin nghỉ phép
Giải pháp:

Bước 1: Vào phân hệ Hồ sơ nhân viên\ Hồ sơ. Khai báo địa chỉ Email cơ quan của quản lý và các đối tượng muốn nhận mail

Bước 2: Thiết lập người dùng quản lý thời gian: Vào menu Hệ thống/Chọn người dùng quản lý thời gian. Chọn nhân viên nhân sự muốn nhận email thông báo

Bước 3: Đăng nhập bằng người dùng là người quản lý thời gian, vào Hệ thống\ Tùy chọn\ 6. Tùy chọn email. Khai báo cấu hình email

Sau khi khai báo xong thông tin về máy chủ gửi email, người dùng chọn chức năng Kiểm tra thiết lập để xem các thông tin mình vừa khai báo có
đúng hay không. Nếu thông tin đã chính xác, người dùng nhấn Áp dụng hoặc Cất.

Người dùng có thể thiết lập thông tin về máy chủ gửi email theo một trong hai trường hợp sau:

 • Trường hợp đơn vị có hệ thống server riêng => thông tin máy chủ gửi email sẽ do quản trị mạng cung cấp cho người sử dụng.
 • Trường hợp đơn vị sử dụng hệ thống Gmail, Yahoo… để gửi và nhận thư => thông tin về địa chỉ máy chủ gửi thư có thể tìm kiếm và lấy trên mạng.

Câu 6: Làm thế nào để chương trình có thể tự động trừ ngày phép khi nhân viên làm đơn xin nghỉ phép và được duyệt phép
Giải pháp:

Bước 1: Vào Quản lý\Hồ sơ: khai báo số ngày phép của nhân viên

Bước 2: Vào Quản lý\ Quản lý thời gian\ Bảng tổng hợp nghỉ phép: Tạo bảng tổng hợp nghỉ phép năm

Lưu ý: Trước khi lập bảng tổng hợp nghỉ phép, cần phải khai báo thông tin Hợp đồng lao động chính thức cho nhân viên

Bước 2: Khi nhân viên nộp đơn xin nghỉ phép và được duyệt, số ngày nghỉ được duyệt sẽ trừ vào số ngày phép còn lại của nhân viên đó

Câu 7: Làm thế nào để thiết lập được nhân viên làm việc theo từng ca làm việc khác nhau
Giải pháp:

Bước 1: Vào Danh mục\Ca làm việc: Khai báo các ca làm việc tại đơn vị

Bước 2: Vào phân hệ Lương – Thuế – Bảo hiểm, tại mục Chấm công, chọn Chấm công chi tiết theo thời gian. Nhấn Liên kết nhanh, chọn Phân ca làm việc.

Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu để lấy được danh sách nhân viên theo cơ cấu tổ chức đã chọn. Sau đó cập nhật ca làm việc cho từng nhân viên.

 

Cập nhật 31/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.