Thông báo qua SMS

Cho phép nhân sự gửi SMS thông báo cho nhân viên theo các phòng ban bộ phận hoặc toàn bộ nhân viên có trong đơn vị theo một mẫu soạn thảo nhất định.

Chi tiết nghiệp vụ

1. Nhân sự có thể thực hiện gửi SMS trên: danh sách hồ sơ nhân

viên, danh sách ứng viên của đợt tuyển dụng, danh sách danh bạ.

2. Chọn nhân viên muốn gửi email trên danh sách, có thể chọn cùng lúc nhiều nhân viên bằng cách giữ phím Ctrl/Shift và chọn nhân viên, sau đó nhấn chuột phải và chọn Gửi SMS.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 31/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.