1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Thông báo trên AMIS.VN – Kế toán

Thông báo trên AMIS.VN – Kế toán

Cho phép người dùng nhận được thông báo trên AMIS.VN – Kế toán giúp dễ dàng theo dõi và quản lý mọi lúc, mọi nơi.

Các trường hợp nghiệp vụ

Người dùng nhận được thông báo trên AMIS.VN – Kế toán trong các trường hợp sau:

1. Khi in hóa đơn mà máy chủ offline thì phần mềm hiển thị thông báo về việc DS khác vẫn in được bản chính cho cùng 1 số hóa đơn để kế toán hạn chế in hóa đơn khi máy chủ offline.

2. Thông báo yêu cầu khách hàng nâng cấp sản phẩm khi có phiên bản mới trong 2 trường hợp:

  • Khi đăng nhập vào dữ liệu có phiên bản Cloud thấp hơn phiên bản mới nhất của sản phẩm: Kế toán vẫn có thể đăng nhập và sử dụng phần mềm.
  • Khi đăng nhập vào dữ liệu có phiên bản Cloud thấp hơn phiên bản mới nhất của sản phẩm 5 phiên bản (VD: dữ liệu của khách hàng đang phiên bản R1, phiên bản mới nhất của phần mềm là R6): Kế toán không thể đăng nhập vào phần mềm.

3. Khi Nhân sự hoặc Quản trị hệ thống thay đổi cơ cấu tổ chức trên dữ liệu ở Cloud, phần mềm hiển thị thông báo để thực hiện đồng bộ cập nhật cơ cấu tổ chức mới.

Cập nhật 31/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.