1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Thông báo trên AMIS.VN – Nhân sự

Thông báo trên AMIS.VN – Nhân sự

Cho phép người dùng nhận được thông báo trên AMIS.VN – Nhân sự giúp dễ dàng theo dõi và quản lý mọi lúc, mọi nơi.

Các trường hợp nghiệp vụ

Người dùng nhận được thông báo trên AMIS.VN – Nhân sự trong các trường hợp sau:

STT NGHIỆP VỤ LOẠI THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN
1 Quản lý đơn xin nghỉ Thông báo khi có người lập đơn xin nghỉ Khi có NV lập đơn xin nghỉ
2 Thông báo khi đơn được duyệt Khi đơn xin nghỉ của nhân viên được duyệt
3 – DK1: Khi đơn xin nghỉ của nhân viên được duyệt.
– DK2: Đến ngày (đơn xin nghỉ) < Ngày hiện tại của hệ thống.
5 Quản lý đề nghị đi công tác Thông báo khi có người lập đề nghị Khi có NV lập đề nghị đi công tác
6 Thông báo khi đề nghị được duyệt Khi đề nghị của nhân viên được duyệt
7 – DK1: Khi đề nghị của nhân viên được duyệt.
– DK2: Có ngày Ngày hỗ trợ < Ngày hiện tại của hệ thống.
8 Quản lý tài sản Thông báo có người báo hỏng/ báo mất tài sản Nhân viên gửi thông báo tài sản hỏng, tài sản mất
9 Thông báo tình trạng báo hỏng/báo mất tài sản Nhân viên xác nhận/ không xác nhận tình trạng báo hỏng báo mất tài sản
10 Lương Thông báo nhân viên xác nhận công tính lương Nhân viên xác nhận công tính lương sau khi lập xong bảng tổng hợp chấm công.
11 Thông báo xác nhận lương Thực hiện đẩy thông báo về lương lên Mobile thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:
– TH1: Khi nhân sự thực hiện Đẩy bảng lương từ Salary lên HRM thì tự động đẩy thông báo.
– TH2: Khi nhân sự thực hiện khóa bảng lương:
+ DK1: Nhân sự thực hiện chức năng Khóa bảng lương.
+ DK2: Bảng lương có Kỳ\Tháng\Năm lớn nhất trên danh sách bảng lương.
Cập nhật 31/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.