Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

1. Định khoản

1. Hạch toán khi mua hàng

 • Mua hàng trong nước

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611… Giá trị bao gồm cả thuế GTGT

     Có các TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán
   • Mua hàng nhập khẩu

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611…

     Có các TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán
     Có TK 33312 Thuế GTGT phải nộp
     Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
     Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
     Có TK 33381 Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

2. Hạch toán khi bán hàng

Nợ TK 111, 112, 131… Tổng giá thanh toán

     Có TK 511, 512… Tổng giá thanh toán

3. Định kỳ, xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

Nợ TK 511

     Có TK 33311 Thuế GTGT phải nộp
2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ thuế GTGT, thông thường sẽ có các hoạt động sau:
1. Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ bán ra để ghi nhận doanh thu bán ra.
2. Kế toán thuế Lập Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý.
3. Kế toán nộp Hồ sơ kê khai thuế GTGT tháng/quý cho cơ quan thuế, nếu như phải nộp thuế GTGT thì nộp tiền thuế GTGT vào kho bạc; đồng thời kế toán thuế hạch toán khấu trừ thuế GTGT.
4. Cơ quan thuế xác nhận vào hồ sơ khai thuế của đơn vị.
5. Kế toán thuế nhận hồ sơ khai thuế đã được cơ quan thuế xác nhận, lưu trữ.

3. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các trường hợp nghiệp vụ

4.1. Lập tờ khai lần đầu
1. Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT).
2. Thiết lập kỳ tính thuế và nhấn Đồng ý.

3. Tại tab PL04-1/GTGT, chương trình sẽ tự động lấy lên các hóa đơn, chứng từ bán ra thuộc kỳ tính thuế.

Lưu ý:

 • Chương trình sẽ căn cứ vào thông tin Nhóm ngành nghề được khai báo trên hóa đơn, chứng từ bán ra để phân loại các hóa đơn, chứng từ bán ra trên bảng kê.

 • Nhấn vào đường link Bấm vào đây để xem chi tiết, để xem danh sách các chứng từ không được lấy lên bảng kê do thiếu thông tin về số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhóm ngành nghề.

4. Tại tab Tờ khai, chương trình sẽ tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai.

5. Nhấn Cất.
Lưu ý:

 • Có thể bổ sung thêm các phụ lục ngay tại giao diện lập tờ khai bằng cách chọn chức năng Thêm phụ lục.
 • Có thể lấy lại dữ liệu ban đầu chưa chỉnh sửa bằng cách chọn chức năng Lấy dữ liệu.
 • Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng, khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng.

4.2. Lập tờ khai bổ sung
1. Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT).
2. Thiết lập kỳ tính thuế.

 • Khi chọn kỳ tính thuế đã được lập tờ khai, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Tờ khai bổ sung.
 • Tại mục Ngày lập KHBS: nhập ngày lập tờ khai bổ sung.

3. Nhấn Đồng ý.
4. Tại tab Tờ khai: Nhập lại các giá trị kê khai đúng.

5. Nhấn Tổng hợp KHBS. Chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin vào Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tại tab 01/KHBS.
6. Khai báo bổ sung các thông tin Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm (nếu có).

7. Nhấn Cất để lưu tờ khai.

 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.