Thùng rác

Cho phép xem và phục hồi lại các hồ sơ của nhân viên và ứng viên sau khi đã bị xóa ở phân hệ Hồ sơTuyển dụng.

Trường hợp nghiệp vụ

Phục hồi Hồ sơ nhân viên

Vào phân hệ Thiết lập\Tiên ích\Thùng rác, chọn tab Nhân viên. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các hồ sơ nhân viên đã bị xóa ở phân hệ Hồ sơ.

Chọn hồ sơ nhân viên cần phục hồi => Có thể chọn cùng lúc nhiều hồ sơ nhân viên để phục hồi bằng cách sử dụng phím Ctrl/Shift + Click chuột.

Nhấn Phục hồi.

Phục hồi Hồ sơ ứng viên

Vào phân hệ Thiết lập\Tiện ích\Thùng rác, chọn tab Ứng viên. Chương trình sẽ hiển thị danh sách các hồ sơ ứng viên đã bị xóa ở phân hệ Tuyển dụngTiếp nhận.

Chọn hồ sơ ứng viên cần phục hồi => Có thể chọn cùng lúc nhiều hồ sơ ứng viên để phục hồi bằng cách sử dụng phím Ctrl/Shift + Click chuột.

Nhấn Phục hồi.

Lưu ý:

  • Sau khi phục hồi hồ sơ nhân viên:
    • Các thông tin của nhân viên trên phân hệ Nhân viên tự cập nhật sẽ không tự động phục hồi. Nhân sự phải thực hiện kích hoạt tài khoản cho nhân viên thì thông tin của nhân viên mới được phục hồi.
    • Các thông tin tài khoản người dùng trên Hệ thống\Quản lý người dùng, sẽ được phục hồi nhưng ở chế độ tài khoản chưa kích hoạt.
  • Sau khi phục hồi hồ sơ ứng viên, thông tin đầy đủ của ứng viên sẽ được chuyển vào phân hệ Tuyển dụngTiếp nhận, như trước khi bị đưa vào thùng rác.
  • Trường hợp không còn nhu cầu theo dõi các hồ sơ được lưu trữ trên Thùng rác, có thể thực hiện xóa các hồ sơ này bằng cách nhấn Xóa.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.