1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Tôi có nhận được thông báo khi có nhân viên lập đề nghị đi công tác hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi có nhân viên lập đề nghị đi công tác hay không?

Sau khi nhân viên lập đề nghị đi công tác, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người duyệt, người duyệt chạm vào thông báo để xem thông tin đề nghị đi công tác và thực hiện phê duyệt.

TB2-1

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo lập đề nghị đi công tác ở trên, có thể xem bằng cách đăng nhập vào phần mềm, sau đó chạm vào menu Thông báo.

TB2-2

Chạm vào thông báo để xem thông tin đề nghị đi công tác và thực hiện phê duyệt.

TB2-3

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan