1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Tôi có nhận được thông báo khi có nhân viên nộp đơn xin nghỉ hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi có nhân viên nộp đơn xin nghỉ hay không?

Sau khi nhân viên nộp đơn xin nghỉ, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người duyệt đơn, người duyệt chạm vào thông báo để xem thông tin đơn xin nghỉ và thực hiện phê duyệt.

2-1

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo nộp đơn xin nghỉ ở trên, có thể xem bằng cách đăng nhập vào phần mềm, sau đó chạm vào menu Thông báo.

2-2

Chạm vào thông báo để xem thông tin đơn xin nghỉ và thực hiện phê duyệt.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.