1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Tôi có nhận được thông báo khi có nhân viên nộp đơn xin nghỉ hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi có nhân viên nộp đơn xin nghỉ hay không?

Sau khi nhân viên nộp đơn xin nghỉ, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người duyệt đơn, người duyệt chạm vào thông báo để xem thông tin đơn xin nghỉ và thực hiện phê duyệt.

2-1

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo nộp đơn xin nghỉ ở trên, có thể xem bằng cách đăng nhập vào phần mềm, sau đó chạm vào menu Thông báo.

2-2

Chạm vào thông báo để xem thông tin đơn xin nghỉ và thực hiện phê duyệt.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan