1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Tôi có nhận được thông báo khi có chương trình đào tạo hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi có chương trình đào tạo hay không?

Khi nhân sự tạo chương trình đào tạo trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến nhân viên và nhân viên có thể thực hiện đăng ký tham gia.

Dao tao 5

Trường hợp chưa xem thông báo ở trên, có thể xem bằng cách đăng nhập vào phần mềm, sau đó chạm vào menu Thông báo.

all

Chạm vào thông báo để xem và đăng ký chương trình đào tạo.

Dao tao 1

Lưu ý: Có thể đăng ký chương trình đào tạo bằng cách vào menu Còn nữa, chọn Đào tạo. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan