1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Tôi có nhận được thông báo khi có chương trình phúc lợi hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi có chương trình phúc lợi hay không?

Khi nhân sự tạo chương trình phúc lợi trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến nhân viên và nhân viên có thể thực hiện đăng ký tham gia.

Phuc loi 7

Trường hợp chưa xem thông báo ở trên, có thể xem bằng cách đăng nhập vào phần mềm, sau đó chạm vào menu Thông báo.

all

Chạm vào thông báo để xem và đăng ký chương trình phúc lợi.

Phuc loi 1

Lưu ý: Có thể đăng ký chương trình phúc lợi bằng cách vào menu Còn nữa, chọn Phúc lợi. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 10/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan