1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Tôi có nhận được thông báo khi được giao công việc hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi được giao công việc hay không?

Sau khi quản lý giao việc, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người được giao việc, người được giao việc chạm vào thông báo để xem thông tin công việc được giao và nhận việc.

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo công việc được giao ở trên, có thể xem bằng cách chạm vào menu Thông báo.

Chạm vào thông báo để xem thông tin công việc được giao và thực hiện nhận việc.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan