1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Chat
  5. Tôi muốn gọi điện cho nhân viên thông qua ứng dụng AMIS.VN thì làm thế nào?

Tôi muốn gọi điện cho nhân viên thông qua ứng dụng AMIS.VN thì làm thế nào?

Cách 1: Thực hiện trên menu Danh bạ

Vào menu Danh bạ.

Tìm kiếm và chạm vào nhân viên muốn thực hiện cuộc gọi.

Chạm vào Gọi qua AMIS, chương trình sẽ tự động kết nối đến nhân viên đã chọn.

Cách 2: Thực hiện trên chức năng Chat

Chạm vào biểu tượng 

Tìm kiếm và chạm vào nhân viên muốn thực hiện cuộc gọi.

Chạm vào biểu tượng 2017-06-12_15-22-37, chương trình sẽ tự động kết nối đến nhân viên đã chọn.

Lưu ýChỉ có thể thực hiện cuộc gọi khi người nhận cuộc gọi đang kết nối internet và không đăng xuất ra khỏi ứng dụng AMIS.VN (có thể đóng ứng dụng nhưng vẫn để ở chế độ đăng nhập).

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan