1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Chat
  5. Tôi muốn sao chép nội dung tin nhắn đã gửi thì làm thế nào?

Tôi muốn sao chép nội dung tin nhắn đã gửi thì làm thế nào?

Tính năng đang phát triển

Trên màn hình nội dung chat, chạm và giữ vào tin nhắn muốn sao chép.

Chạm vào Sao chép.

Chat 4.2

Tại vị trí cần sao chép tin nhắn, chạm và giữ đến khi hiển thị chức năng Dán.

Chat 4.3

Chạm vào Dán để lấy được nội dung tin nhắn vừa sao chép.

Sửa lại nội dung tin nhắn (nếu cần).

Chat 4.4

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.