1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Trên website Kế toán bổ sung chức năng chọn nhanh sang các ứng dụng khác

Trên website Kế toán bổ sung chức năng chọn nhanh sang các ứng dụng khác

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R38, trên website Kế toán bổ sung chức năng chọn nhanh sang các ứng dụng khác.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R38: Khi đang làm việc trên trên Website Kế toán mà người dùng muốn chuyển sang ứng dụng khác để làm việc (VD: Bán hàng), thì người dùng phải về Trang chủ để chọn ứng dụng.
  • Từ phiên bản R38 trở đi: Trên website Kế toán bổ sung chức năng chọn nhanh sang các ứng dụng khác.
  • Vào Website AMIS/Kế toán, click vào app menu hiển thị danh sách ứng dụng

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.