Truy cập dữ liệu

1. Trong quá trình sử dụng, nhân viên tôi quên mật khẩu đăng nhập vào hệ thống thì có cách nào giúp lấy lại mật khẩu được hay không?

Khi quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm, thực hiện như sau:

 • Nhập tên đăng nhập vào ô Tên đăng nhập và chọn chức năng Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập vào phần mềm.

 • Nhập mã xác nhận, sau đó nhấn Lấy lại mật khẩu.

 • Phần mềm gửi thông báo thông tin thay đổi mật khẩu đã được gửi tới địa chỉ email nào.

 • Mở email, nhấn vào liên kết trên mail để xác nhận đổi lại mật khẩu.

 • Sau khi xác nhận thành công, phần mềm sẽ tự động gửi về Email thông tin mật khẩu mới.

 • Đăng nhập vào phần mềm theo mật khẩu được cung cấp và thực hiện Đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật.

2. Làm thế nào để biết được Tài khoản của nhân viên nào đang nắm giữ quyền Quản trị hệ thống AMIS

Để biết được Tài khoản của nhân viên nào nắm giữ quyền Quản trị hệ thống AMIS, thực hiện như sau:

 • Trường hợp định kỳ, nhân viên Quản trị hệ thống AMIS thực hiện tra cứu nhân viên nào có quyền Quản trị hệ thống, Quản trị từng ứng dụng nhằm mục đích kiểm soát quyền hạn:
  • Vào Quản trị hệ thống\Phân quyền\Đơn vị, chọn ứng dụng cần tra cứu, khi đó trên danh sách sẽ hiển thị các nhân viên có quyền quản trị ứng dụng tương ứng.

  • Lưu ý: Để xem được nhân viên có quyền Quản trị hệ thống AMIS thì chọn ứng dụng Nhân sự.
 • Trường hợp đơn vị đã qua nhiều quản lý, không nắm được hiện tại nhân viên nào có quyền Quản trị hệ thống AMIS thì có thể tham khảo thông tin Nhân viên xác nhận thỏa thuận dịch vụ.

(Chỉ nhân viên có quyền Quản trị hệ thống AMIS mới có quyền xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ, tuy nhiên không chắc chắn tại thời điểm hiện tại, nhân viên này vẫn có quyền Quản trị hệ thống AMIS)

Lưu ý:

 • Giám đốc công ty hoặc lãnh đạo cấp cao nhất nên nắm giữ quyền Quản trị hệ thống AMIS để có thể quản lý được danh sách các Nhân viên có quyền Quản trị hệ thống AMIS.
 • Khi nhân sự điều chuyển hoặc nghỉ việc, cần thu hồi và cập nhật quyền cho nhân sự thay thế để đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu.
Cập nhật 31/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.