Tự cập nhật hồ sơ

Trong thời gian Nhân sự thiết lập cho phép nhân viên tự cập nhật hồ sơ, nhân viên có thể vào trang cá nhân để cập nhật thông tin. Sau đó thông tin được chuyển đến Nhân sự, Nhân sự thực hiện phê duyệt và cập nhật vào hồ sơ.

Trường hợp nghiệp vụ

Cập nhật Thông tin chung, Thông tin liên hệ, Thông tin cong việc, Thông tin y tế, Tính cách sở thích, Số do trang phục, Thông tin chính trị, Thông tin quân nhân

Chọn mục thông tin cần cập nhật.

Nhấn Sửa.

Cập nhật các thông tin muốn thay đổi.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Những trường thông tin có gắn (*) là bắt buộc nhập liệu, nếu để trống chương trình sẽ có cảnh báo để nhân viên bổ sung thông tin.

Cập nhật thông tin gia đình, Bằng cấp, Chứng chỉ, Tài liệu đính kèm

Chọn mục thông tin cần cập nhật.

Nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin thêm mới.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể nhấn Sửa hoặc Xóa để sửa, xóa thông tin tương ứng.

Kiểm tra Thông tin công việc, Kỹ năng

Chọn mục thông tin cần kiểm tra.

Thực hiện kiểm tra lại các thông tin, nếu thông tin sai hoặc thiếu thì liên hệ nhân sự cập nhật lại thông tin.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.