Xem thông tin tài sản được cấp phát

Cho phép xem thông tin các tài sản được đơn vị cấp để phục vụ cho công việc.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn mục Tài sản.

Kiểm tra thông tin tài sản được cấp phát.

Lưu ý: Các tài sản trên được Nhân sự cấp phát trên phân hệ Tài sản của ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.