Xuất thông tin ra website

Cho phép nhân sự xuất thông tin về nhân viên, chương trình phúc lợi, khen thưởng,… ra website nội bộ của đơn vị để toàn bộ nhân viên được biết.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Để sử dụng chức năng Xuất TT ra website, nhân sự cần thiết lập Tùy chọn xuất thông tin. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây (mục 8. Tùy chọn xuất thông tin)

Nhân sự có thể sử dụng chức năng Xuất TT ra website trên các phân hệ hồ sơ, phúc lợi, khen thưởng,… Ví dụ, nhân sự xuất thông tin ra website trên phân hệ Phúc lợi.

Vào phân hệ Khác\Phúc lợi.

Trên màn hình danh sách chương trình phúc lợi, chọn chương trình phúc lợi.

Nhấn chuột phải, sau đó chọn Xuất TT ra Website. Chương trình sẽ hiển thị thông tin xuất ra website nội bộ.

Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ hiển thị nội dung thông báo chương trình phúc lợi trên trang Wall của nhân viên trong khoảng thời gian đã thiết lập tại phân hệ Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn xuất thông tin.

Lưu ý:

  • Đối với phân hệ Phúc lợi sẽ hiển thị trong khoảng Thời gian đăng ký khi khai báo chương trình phúc lợi.
  • Trường hợp xuất nhầm thông tin thì nhân sự hủy bỏ việc xuất TT bằng cách nhấn chuột phải và chọn Bỏ xuất TT ra Website.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.