1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Bổ sung tính năng gửi thông báo tới màn hình khóa của mobile khi được giao việc trên AMIS.VN

Bổ sung tính năng gửi thông báo tới màn hình khóa của mobile khi được giao việc trên AMIS.VN

Chương trình tự động gửi thông báo tới người dùng trên màn hình chờ của AMIS.VN Mobile khi người dùng được giao việc trên AMIS.VN.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R29 trở đi: Khi giao việc trên AMIS.VN hoặc thêm nhiệm vụ trên AMIS.VN – Bán hàng, chương trình sẽ hiển thị thông báo ở màn hình khóa trên AMIS.VN Mobile của người được giao việc giúp nhanh chóng tiếp nhận thông tin công việc. Ví dụ:

Khi lãnh đạo giao việc cho nhân viên trên AMIS.VN Mobile.

Nhân viên nhận ngay được thông báo trên màn hình khóa của điện thoại giúp nắm bắt công việc nhanh chóng.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan