1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. 1. Bổ sung thông tin tên khách hàng trên hợp đồng để dễ dàng kiểm tra và tra cứu hợp đồng theo tên khách hàng

1. Bổ sung thông tin tên khách hàng trên hợp đồng để dễ dàng kiểm tra và tra cứu hợp đồng theo tên khách hàng

1. Mục đích

Giúp Kế toán xem và lưu được thông tin tên khách hàng trên hợp đồng để dễ dàng kiểm tra và tra cứu hợp đồng.

2. Chi tiết thay đổi

Chương trình bổ sung thông tin Tên khách hàng trên hợp đồng bán và trên danh sách hợp đồng bán để Kế toán dễ dàng tra cứu

Lưu ý:

  • Với các hợp đồng được lấy từ ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng sang AMIS.VN-Kế toán: Chương trình sẽ tự động lấy thông tin tên khách hàng theo tên khách hàng trên hợp đồng của ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng.
Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.