1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. 4. Khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ ngầm định hiển thị sẵn các thông tin về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn

4. Khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ ngầm định hiển thị sẵn các thông tin về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn

1. Mục đích

Khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ ngầm định sẵn các thông tin về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn để thao tác nhập liệu được nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

Trường hợp tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, không tích chọn ô Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, thì khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn từ đề nghị xuất hóa đơn, chương trình sẽ ngầm định sẵn các thông tin về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn.
Các bước thực hiện:
1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị xuất hóa đơn.
2. Chọn đề nghị xuất hóa đơn để lập chứng từ bán hàng (Có thể lập chứng từ bán hàng từ nhiều đề nghị xuất hóa đơn bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các đề nghị xuất hóa đơn).
3. Nhấn chuột phải, chọn Xuất hóa đơn kèm CT bán hàng.

4. Thông tin hóa đơn sẽ được chương trình ngầm định sẵn.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.