1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. 7. Bổ sung cảnh báo khi xuất hóa đơn từ đề nghị xuất mà tổng tiền thanh toán trên thông tin chung khác với tổng tiền thanh toán của các mặt hàng chi tiết

7. Bổ sung cảnh báo khi xuất hóa đơn từ đề nghị xuất mà tổng tiền thanh toán trên thông tin chung khác với tổng tiền thanh toán của các mặt hàng chi tiết

1. Mục đích

Giúp cảnh báo khi xuất hóa đơn từ đề nghị xuất mà tổng tiền thanh toán trên thông tin chung khác với tổng tiền thanh toán của các mặt hàng chi tiết để Kế toán kiểm tra lại tránh sai xót khi xuất hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Khi thực hiện chức năng Duyệt đề nghị, Xuất hóa đơn từ các đề nghị xuất hóa đơn, nếu tổng tiền thanh toán trên thông tin chung khác với tổng tiền thanh toán của các mặt hàng chi tiết thì chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo để Kế toán biết.

 

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.