1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. 6. Cho phép lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN theo từng đơn vị kinh doanh

6. Cho phép lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN theo từng đơn vị kinh doanh

1. Mục đích

Cho phép lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng theo từng đơn vị kinh doanh để tăng tốc độ.

2. Chi tiết thay đổi

Khi thực hiện chức năng Lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN: Chương trình bổ sung thêm tiêu chí Đơn vị, khi nhấn tìm kiếm: chương trình sẽ lấy/cập nhật các hợp đồng có đơn vị
thực hiện trên ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng là đơn vị đã chọn hoặc là cấp con của đơn vị đã chọn.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.