1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R4
  5. 5. Cải tiến chức năng lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN: tìm kiếm hợp đồng theo ngày ghi doanh số thay vì theo ngày ký

5. Cải tiến chức năng lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN: tìm kiếm hợp đồng theo ngày ghi doanh số thay vì theo ngày ký

1. Mục đích

Do Kế toán chỉ quan tâm đến ngày ghi doanh số nên chương trình cải tiến chức năng lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN để tìm kiếm hợp đồng theo ngày ghi doanh số thay vì theo ngày ký.

2. Chi tiết thay đổi

Khi thực hiện chức năng Lấy hợp đồng/cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN: Khi tìm kiếm hợp đồng cần lấy về/cập nhật theo tiêu chí Thời gian, chương trình sẽ lấy/cập nhật các hợp đồng có ngày ghi doanh số thuộc khoảng thời gian đã chọn.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.