Tôi có thể nâng cấp toàn bộ chứng từ phát sinh năm 2018 lên AMIS – Kế toán 2.0 không?

Trả lời:
Chương trình chỉ đáp ứng chuyển số dư, danh mục cuối năm 2018 và
phát sinh năm 2019 từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0.
Khuyến nghị: Nên thực hiện chuyển số dư và danh mục cuối năm 2018 từ AMIS.VN-Kế toán 1.0 lên AMIS.VN-Kế toán 2.0, sau đó nhập phát sinh từ năm 2019 trên AMIS.VN-Kế toán 2.0.

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.