Báo cáo đào tạo

Sau khi tổ chức khóa đào tạo, nhân sự sẽ thực hiện thống kê, báo cáo về hoạt động đào tạo để phục vụ mục đích quản lý chung của công ty và ban lãnh đạo.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Đào tạo\Khóa đào tạo và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Đào tạo.

Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo:

  • Đối với các báo cáo động, có thể thiết lập điều kiện lọc trên danh sách và Xuất khẩu báo cáo.

  • Đối với các báo cáo tĩnh, có nhấn vào biểu tượng hoặc để in báo cáo hoặc tải file báo cáo về máy tính.
  • Đối với các biểu đồ, có thể nhấn Lưu biểu đồ để tải biểu đồ về máy.

Lưu ý: Chọn chức năng Xuất khẩu để xuất khẩu báo cáo ra file Excel hoặc PDF.

Danh sách báo cáo

STT

Tên

Ý nghĩa

1

 Danh sách giảng viên tham gia đào tạo

 Cho phép nhân sự thống kê danh sách giảng viên tham gia giảng dạy các khóa đào tạo trong một khoảng thời gian nhất định

2

 Danh sách nhân viên cần thực hiện cam kết sau đào tạo

 Cho biết trong 1 khoảng thời gian có những nhân viên nào cần thực hiện cam kết sau đào tạo sau khi kết thúc khóa đào tạo

3

 Biểu đồ thống kê chi phí dự kiến với chi phí thực tế

 Thống kê, so sánh chi phí thực tế so với chi phí dự kiến, từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong việc lập kế hoạch cho các khóa đào tạo sau này.

4

 Báo cáo tổng hợp các khóa đào tạo

 Cho phép nhân sự theo dõi một số thông tin cụ thể về các khóa đào tạo trong một khoảng thời gian nhất định.

5

 Danh sách đào tạo theo kỹ năng

 Cho phép nhân sự thống kê các khóa đào tạo đã hoàn thành theo từng kỹ năng trong
một khoảng thời gian nhất định

6

 Báo cáo chi phí đào tạo theo đối tác

 Cho biết trong 1 khoảng thời gian, mỗi đối tác đã cung cấp, thực hiện bao nhiêu
khóa đào tạo cho đơn vị? Là những khóa nào? Và chi phí của từng khóa đào tạo đó
là bao nhiêu?

7

 Báo cáo chi tiết đào tạo

 Cho phép xem các thông tin của một khóa đào tạo

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.