Theo dõi thực hiện cam kết

Thông thường những khóa đào tạo mà đơn vị tài trợ kinh phí khá lớn thường yêu cầu nhân viên cam kết sẽ phải làm việc cho đơn vị một khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn thành khóa đào tạo để tránh trường hợp sau khi đào tạo xong nhân viên lại nghỉ việc gây tổn thất cho đơn vị.

Căn cứ vào cam kết của nhân viên đã làm trước khi tham gia đào tạo, nhân viên nhân sự sẽ theo dõi việc thực hiện cam kết của nhân viên có liên quan sau khi hoàn thành khóa đào tạo đó.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Lập nội dung Cam kết đào tạo cho nhân viên viên tham giá

Vào phân hệ Đào tạo\Khóa đào tạo.

Chọn khóa đào tạo cần khảo sát, nhấn Sửa.

Chọn tab Đối tượng đào tạo để khai báo thông tin nhân viên đi đào tạo và cam kết của nhân viên đó.

Theo dõi việc thực hiện cam kết sau đào tạo của nhân viên

Sau đào tạo người dùng sử dụng chức năng Xem khóa đào tạo để đối chiếu nội dung cam kết sau đào tạo với việc thực hiện cam kết của nhân viên có liên quan.

Lưu ý: Nếu nhân viên đã cam kết đào tạo mà nghỉ việc trước thời hạn cam kết, khi làm thủ tục thôi việc cho nhân viên thì ứng dụng Nhân sự sẽ tự sinh một bản ghi công nợ với số tiền phải thanh toán với đơn vị = Số tiền phải bồi thường ghi trong cam kết đào tạo.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.