Đánh giá chất lượng đào tạo

Hoạt động đánh giá chất lượng khóa đào tạo tại tổ chức, đơn vị được thực hiện thông qua các bước:

  • Nhân sự tổ chức cuộc khảo sát đánh giá khóa đào tạo
  • Thông báo cuộc khảo sát đánh giá tới nhân viên
  • Nhân viên thực hiện đánh giá khóa đào tạo
  • Nhân sự tổng hợp kết quả đánh giá của nhân viên và làm báo cáo

Hướng dẫn thực hiện

Cho phép nhân viên đánh giá trực tuyến sau Khóa đào tạo

Vào phân hệ Đào tạo\Khóa đào tạo.

Chọn khóa đào tạo cần khảo sát, nhấn Sửa.

Tại tab Thông tin khóa đào tạo, tích chọn mục Thực hiện khảo sát ý kiến nhân viên sau khi kết thúc khóa đào tạo.

Lưu ý: Yêu cầu thực hiện đánh giá khóa đào tạo của nhân viên chỉ được thực hiện khi trạng thái của khóa đào tạo là Đã hoàn thành và nhân viên đó phải được xác nhận tham gia khóa đào tạo đó.

Thông báo mời nhân viên tham gia đánh giá Khóa đào tạo

Vào phân hệ Đào tạo\Khóa đào tạo.

Chọn khóa đào tạo cần khảo sát, nhấn Gửi email.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.