Thêm nhân viên vào Khóa đào tạo

Cho phép nhân sự thêm nhân viên vào khóa đào tạo.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Đào tạo\Khóa đào tạo.

Trường hợp đã lập kế hoạch đào tạo thì chọn khóa đào tạo, chọn tab Nhân viên tham gia đào tạo và nhấn Chọn để thêm nhân viên vào khóa đào tạo. (Còn trường hợp chưa lập kế hoạch đào tạo thì xem hướng dẫn thêm khóa đào tạo chi tiết tại đây).

Tích chọn các nhân viên muốn thêm vào khóa đào tạo.

Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.