Lập kế hoạch đào tạo

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo của nhân viên, nhân sự thực hiện lập kế hoạch đào tạo cho đơn vị.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các trường hợp nghiệp vụ

Lập kế hoạch đào tạo trên Bàn làm việc

Nhân sự phải thiết lập hiển thị Kế hoạch đào tạo trên Bàn làm việc mới có thể thực hiện được. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.

Trên Tổng quan, nhấn Thêm.

Khai báo kế hoạch đào tạo.

Nhấn Cất.

Lập kế hoạch đào tạo trên phân hệ Đào tạo

Vào phân hệ Đào tạo\Kế hoạch Đào tạo

Nhấn Thêm, sau đó khai báo kế hoạch đào tạo.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Khi Thêm/Sửa/Xóa kế hoạch đào tạo trên Bàn làm việc, chương trình sẽ tự động Thêm/Sửa/Xóa kế hoạch đào tạo tương ứng tại phân hệ Đào tạo/Kế hoạch đào tạo và ngược lại.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.