Báo cáo tài sản

Cho phép nhân sự lập các báo cáo để hỗ trợ quản lý tài sản và báo cáo lãnh đạo.

Hướng dẫn thực hiện

Vào menu Báo cáo.

Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập tham số báo cáo.

Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo:

  • Đối với các báo cáo động, có thể thiết lập điều kiện lọc trên danh sách và Xuất khẩu báo cáo.

  • Đối với các báo cáo tĩnh, có nhấn vào biểu tượng hoặc để in báo cáo hoặc tải file báo cáo về máy tính.

Danh sách báo cáo Tài sản

 S​T​T Tên Ý nghĩa​
1 Báo cáo chi tiết quá trình sử dụng tài sản Cho phép nhân sự biết được từng tài sản cụ thể đã được sử dụng bởi những nhân
viên, phòng ban nào, tình trạng của tài sản qua các lần sử dụng của nhân viên
2 Danh sách tài sản cấp phát theo yêu cầu vị trí công việc
Cho phép nhân sự biết với mỗi vị trí công việc cần phải cấp phát những loại tài
sản nào và Số lượng cấp phát là bao nhiêu
3 Báo cáo chi tiết tài sản theo nhân viên
Cho phép nhân sự thống kê được cho đến thời điểm hiện tại, 1
nhân viên đã và đang sử dụng những tài sản nào
4 Danh sách tài sản theo phòng ban
Cho phép nhân sự biết được đến thời điểm hiện tại, 1 phòng ban
đang sử dụng những loại tài sản nào, số lượng là bao nhiêu
5 Báo cáo tình trạng sử dụng tài sản
Cho phép nhân sự biết được từng tài sản cụ thể đã được sử dụng bởi những nhân
viên, phòng ban nào, tình trạng của tài sản qua các lần sử dụng của nhân viên
6 Báo cáo thời hạn bảo hành của tài sản
Cho phép nhân sự biết đến thời điểm hiện tại có những tài sản nào sắp hết hạn bảo
hành hay đã hết hạn bảo hành
7 Danh sách tài sản mất, hỏng
Cho phép nhân sự thống kê những tài sản bị mất, hỏng theo từng bộ
phận/ phòng ban tại thời điểm báo cáo
8 Danh sách tài sản cấp phát cho nhân viên
Cho phép nhân sự biết được mỗi khi tiếp nhận nhân viên vào một vị
trí công việc hoặc thuyên chuyển công tác sang một vị trí mới nhân sự cần phải
bàn giao cho nhân viên đó những tài sản gì, số lượng bao nhiêu và thực tế đang
cấp phát những tài sản gì, số lượng bao nhiêu.

9 Danh sách tài sản theo nhà cung cấp
Cho phép nhân sự theo dõi và thống kê một nhà cung cấp đã cung cấp cho đơn vị
những tài sản nào và còn hạn bảo hành hay không.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.