Lịch bảo dưỡng

Cho phép nhân sự bảo dưỡng có thể quản lý được lịch bảo dưỡng định kỳ trên
phần mềm và được nhắc nhở khi chuẩn bị tới lịch bảo dưỡng của máy móc,
thiết bị để không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Lịch bảo dưỡng.

Nhấn Thêm.

Nhấn Chọn tài sản.

Tích chọn các tài sản cần tạo lịch bảo dưỡng.

Nhấn Đồng ý.

Chọn Chu kỳ bảo dưỡng, Ngày bảo dưỡng gần nhất, Ngày bảo dưỡng tiếp theo Mô tả cho từng tài sản (nếu có).

Lưu ý: Có thể nhập nhanh các thông tin Chu kỳ bảo dưỡng, Ngày bảo dưỡng gần nhất, Ngày bảo dưỡng tiếp theo Mô tả cho từng tài sản cho các tài sản có nội dung giống nhau bằng cách nhấn chuột phải chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Những tài sản có Ngày bảo dưỡng tiếp theo nhỏ hơn Ngày hiện tại thì có màu đỏ để thông báo đã quá hạn.

  • Có thể lọc Lịch bảo dưỡng tài sản theo Cơ cấu tổ chức hoặc theo Thời gian bảo dưỡng.

  • Nhấn Cập nhật để cập nhật lại thông tin bảo dưỡng tài sản.

Lưu ý: Mã tài sảnTên tài sản không cho phép Cập nhật lại.

  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu các tài sản cần được bảo dưỡng.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.