Kiểm đếm tài sản

Định kỳ hàng tháng hoặc quý, quản lý tài sản thành lập Ban kiểm đếm để thực hiện kiểm tra số lượng và tình trạng các loại tài sản theo thực tế. Sau đó so sánh với sổ sách, nếu có chênh lệch thì sẽ đề xuất biện pháp xử lý. 

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Vào menu Kiểm đếm, chọn Lập biên bản kiểm đếm và nhấn Thêm.

Khai báo thông tin biên bản kiểm đếm.

  • Đơn vị: Là đơn vị thực hiện kiểm đếm.
  • Vị trí địa lý: Là địa điểm thực hiện kiểm đếm. Xem hướng dẫn khai báo vị trí địa lý tại đây.
  • Tích chọn Hiển thị các tài sản để trống Vị trí địa lý trong trường hợp muốn kiểm đếm những tài sản chưa được khai báo vị trí địa lý.

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ lấy lên danh sách tài sản thỏa mãn các điều kiện vừa thiết lập.

Khai báo thông tin Thành phần tham gia.

  • Nhấn Chọn nhân viên.

  • Tích chọn nhân viên tham gia và nhấn Chọn.

Lưu ý: Có thể loại bỏ thành phần tham gia bằng cách chọn nhân viên và nhấn Loại bỏ.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể kết xuất danh sách tài sản ra để đi kiểm kê bằng cách nhấn chuột phải trên tab Tài sản, chọn Xuất khẩu và định dạng.

Kiểm đếm tài sản trên AMIS.VN Mobile

Tính năng chỉ thực hiện từ phiên bản AMIS.VN Mobile R25.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật kết quả trên ứng dụng Quản lý tài sản

Vào menu Kiểm đếm, chọn biên bản kiểm đếm và nhấn Sửa.

Cập nhật kết quả trên tab Tài sản.

  • Trường hợp kiểm đếm trên AMIS.VN Mobile thì chọn trạng thái Đang kiểm đếm và nhấn Tổng hợp dữ liệu từ Mobile để cập nhật thông tin.

  • Các trường hợp còn lại thì nhập kết quả lên phần mềm.

Lưu ý: Có thể sao chép kết quả bằng cách chọn dòng dữ liệu, nhấn chuột phải và chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.

Nhập kết quả xử lý của đợt kiểm đếm và chọn trạng thái Hoàn thành kiểm đếm.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.