Kiểm kê tài sản

Khi có nhu cầu kiểm kê theo quy định của pháp luật hoặc của công ty. Nhân viên quản lý tài sản thành lập Ban kiểm kê để thực hiện kiểm tra số lượng và tình trạng của từng tài sản theo thực tế.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Vào menu Kiểm kê, chọn Lập biên bản kiểm kê và nhấn Thêm.

Khai báo thông tin biên bản kiểm kê và nhấn Đồng ý.

  • Đơn vị: Là đơn vị thực hiện kiểm kê.
  • Vị trí địa lý: Là địa điểm thực hiện kiểm kê. Xem hướng dẫn khai báo vị trí địa lý tại đây.
  • Tích chọn Hiển thị các tài sản để trống Vị trí địa lý trong trường hợp muốn kiểm kê những tài sản chưa được khai báo vị trí địa lý.

Khai báo thông tin Thành phần tham gia.

  • Nhấn Chọn nhân viên.

  • Tích chọn nhân viên tham gia và nhấn Chọn.

Lưu ý: Có thể loại bỏ thành phần tham gia bằng cách chọn nhân viên và nhấn Loại bỏ.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Để thuận tiện cho quá trình kiểm kê, nhân viên quản lý tài sản có thể in biên bản kiểm kê sau khi lập bằng cách nhấn chuột phải tại danh sách biên bản kiểm kê tài sản, chọn In.

Kiểm kê tài sản trên AMIS.VN Mobile

Tính năng chỉ thực hiện từ phiên bản AMIS.VN Mobile R25.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật kết quả kiểm kê

Trường hợp kiểm kê trên AMIS.VN Mobile thì tự động cập nhật kết quả kiểm kê, tài sản ngoài danh sách và trạng thái biên bản kiểm kê lên ứng dụng AMIS.VN – Tài sản.

Trường hợp kiểm kê thủ công thì thực hiện cập nhật kết quả như sau:

Vào menu Kiểm kê, chọn biên bản kiểm kê và nhấn Sửa.

Cập nhật kết quả trên tab Tài sản.

Lưu ý: Có thể sao chép kết quả bằng cách chọn dòng dữ liệu, nhấn chuột phải và chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.

Khai báo Tài sản ngoài danh sách bằng cách:

  • Nhấn Thêm tài sản.

  • Khai báo thông tin tài sản và nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể sửa hoặc xóa tài sản bằng cách chọn tài sản và nhấn Sửa hoặc Xóa tài sản.

Nhập Kết quả xử lý và lựa chọn trạng thái biên bản kiểm kê là Hoàn thành kiểm kê.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.