Báo cáo thuế

Nhân sự lập các báo cáo để phục vụ cho việc đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký người phụ thuộc, kê khai thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN và phục vụ cho mục đích quản lý chung của lãnh đạo công ty.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Lương\Thuế, chọn thuế bất kỳ và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Thuế.

Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

Nhấn Đồng ý.

Danh sách báo cáo

 S​T​T Tên Ý nghĩa​
 1  Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập  Cho phép in Tờ khai để thực hiện đăng ký mã số thuế cho nhân viên
 2  Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập  Cho phép in Tờ khai để thực hiện đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên
3  Tờ khai khấu trừ thuế TNCN  Cho phép in Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên trong đơn vi hàng tháng (hoặc quý) để nộp cho cơ quan thuế
4  Tờ khai quyết toán thuế TNCN  Cho phép in Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm để nộp cho cơ quan thuế
5  Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần  Cho phép in Bảng kê thu nhập chịu thuế của các cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần để nộp cho cơ quan thuế
6  Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần  Cho phép in Bảng kê thu nhập chịu thuế của các cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần để nộp cho cơ quan thuế
7  Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh  Cho phép in Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh để nộp cho cơ quan thuế
8  Báo cáo tình hình nộp thuế TNCN  Cho phép nhân sự quản lý thuế TNCN theo dõi được tình hình nộp thuế TNCN theo tháng hoặc quý của đơn vị
9  Hồ sơ thuế TNCN  Cho phép nhân sự quản lý thuế TNCN theo dõi được các toàn bộ thông tin tạm tính thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN của nhân viên theo từng năm
10  Bảng tổng hợp tình hình nộp thuế theo đơn vị  Cho phép nhân sự quản lý thuế TNCN theo dõi được các khoản thu nhập, giảm trừ, thuế TNCN… của nhân viên theo từng cơ cấu tổ chức trong một năm để xác định những đối tượng nào sẽ được quyết toán thuế tại đơn vị (thông thường HR sẽ không thực hiện quyết toán thuế hộ cho những đối tượng không phát sinh đủ 12 tháng thu nhập tại đơn vị)
11  Chứng từ khấu trừ thuế TNCN  Cho phép lập chứng từ khấu trừ thuế cho nhân viên tự đi quyết toán thuế TNCN, sử dụng trong trường hợp nhân viên có khấu trừ thuế tại đơn vị nhưng tự đi quyết toán thuế TNCN
12  Biểu đồ thống kê số thuế TNCN đã nộp qua các năm  Cho phép thống kê số thuế TNCN của nhân viên đã được đơn vị nộp qua 3 năm liên tiếp

 

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.