1. Trang chủ
 2. Nhân sự
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Lương - Thuế - Bảo hiểm
 5. Thuế TNCN
 6. Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên

Giúp Nhân sự đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Lập bảng kê đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Sau khi nhân viên Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên trang cá nhân, Nhân sự sẽ tiếp nhận thông tin để kiểm tra và lập bảng kê đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh như sau: 

Vào phân hệ Lương. Tại mục Thuế, chọn Đăng ký người phụ thuộc.

Chương trình sẽ lấy lên bảng kê danh sách người phụ thuộc đã được Nhân viên đăng ký.

Nhân sự kiểm tra lại các hồ sơ
chứng minh có liên quan, sau đó xác nhận đã kiểm tra trên phần mềm bằng cách:

Chọn người phụ thuộc muốn xác nhận (có thể chọn cùng lúc nhiều người phụ thuộc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn thêm người phụ thuộc)

Nhấn chuột phải, chọn Đã kiểm tra.

Trường hợp sau khi kiểm tra phát hiện sai thông tin, Nhân sự có thể nhấn Sửa để cập nhật lại cho đúng.

Lưu ý: Nếu nhân viên không thực hiện đăng ký người phụ thuộc trên trang cá nhân mà nhờ Nhân sự đăng ký hộ thì Nhân sự có thể thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chọn người thân đã được khai báo trên tab Gia đình của hồ sơ nhân viên thành người phụ thuộc của nhân viên.

 • Nhấn Chọn.
 • Chọn nhân viên muốn đăng ký người phụ thuộc, nhấn Tiếp theo.
 • Chọn người thân là người phụ thuộc của nhân viên.
 • Nhấn Kết thúc. Chương trình sẽ lấy thông tin người phụ thuộc đã chọn lên bảng kê đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp 2: Tự khai báo thông tin người phụ thuộc cho nhân viên.

 • Nhấn Thêm.
 • Khai báo thông tin người phụ thuộc.
 • Nhấn Cất. Chương trình sẽ lấy thông tin người phụ thuộc đã khai báo lên bảng kê đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Nhân sự có thể thiết lập Nhắc việc để khi nhân viên có người phụ thuộc sắp hết thời gian giảm trừ hoặc đã hết thời gian giảm trừ, chương trình sẽ hiển thị thông báo cho nhân sự biết tại màn hình nhắc việc trên Bàn làm việc, giúp nhân sự cập nhật thời gian giảm trừ gia cảnh cho nhân viên kịp thời. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.

Bước 2: Nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Nhân sự có thể nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc in ra giấy để mang đi nộp.

Để xuất tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ra file mềm hoặc in ra giấy, Nhân sự thực hiện như sau:

Nhấn In\Mẫu 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (TT95)

Tích chọn các nhân viên cần nộp hồ sơ đăng ký.

Nhấn Đồng ý.

In tờ khai.

Lưu ý: Chỉ những người phụ thuộc có trạng thái Đã kiểm tra mới được lấy lên tờ khai.

Bước 3: Cập nhật thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh vào hồ sơ nhân viên

Chương trình có tiện ích cho phép cập nhật thông tin người phụ thuộc trên bảng kê đăng ký người phụ thuộc sau khi đã được Nhân sự kiểm tra vào tab Gia đình trên hồ sơ nhân viên để đảm bảo thông tin gia đình trên hồ sơ nhân viên được cập nhật mới nhất một cách chính xác và tiết kiệm thời gian.

Trên Bảng kê đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, chọn người phụ thuộc muốn cập nhật vào hồ sơ nhân viên (có thể chọn cùng lúc nhiều người phụ thuộc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn thêm người phụ thuộc).

Nhấn Cập nhật.

Nhấn , chương trình sẽ thực hiện cập nhật thông tin người phụ thuộc lên tab Gia đình trên hồ sơ nhân viên.

Lưu ý: Chỉ những người phụ thuộc có trạng thái Đã kiểm tra mới được cập nhật vào hồ sơ nhân viên.

Cập nhật 04/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.